DìBeat EASTER FRIDAY:: 03.04.2015

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

RE-START.


April 03, 2015
DIBEAT pres. EASTER FRIDAY

@NoMas Club


+ FRANZ COSTA [ ibiza talents \ antura records \ azul tunes ] 

+ Manuel Classic Mode

at 23.45
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

+ Lista e priveé

328 6882071 \ 338 1130755 \ 329 4279034